Disclaimer 2017-08-30T09:22:31+00:00

 

Disclaimer

De Universiteit Wageningen benadrukt dat de werking van kruiden niet wetenschappelijk is onderzocht.
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Dit product is geen geneesmiddel en voorkomt niet per definitie dat een dier ziek wordt.

Kruiden producten hebben vrijwel voor iedereen effect. Wel kan het resultaat van dier tot dier verschillen. De ervaringen van de diverse dieren op deze site zijn van toepassing op de desbetreffende dieren, en bieden geen garantie dat u dezelfde resultaten zal behalen, noch dat zij typerend zijn voor een ieder die de producten gebruikt. Raadpleeg bij twijfel over de gezondheid van uw hond altijd uw dierenarts en wacht daar nooit te lang mee. Dieren die medicijnen gebruiken adviseren wij eerst een dierenarts te raadplegen.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. ‘Huisdier Fit’ heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. ‘Huisdier Fit’ is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van ‘Huisdier Fit’ worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier zonder schriftelijke toestemming van ‘Huisdier Fit’.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van ‘Huisdier Fit’, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van ‘Huisdier Fit’ is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of merknamen.